About usOur dogs Offspring

     
 

  "HANNA"  
DKuCh Aurora's Beni No Hana
"Hana", 25/4-96 - 2008
Hd:A, Řyenlyst ua 2002

"Hana" er mor til "Chiki"
DKUCh Aurora's Beni No Hana (Hana) f.04.25.96 Ryuhmei-MaruGo Kyushuh Mochimatsu Tokumei-MaruGo Kyushuh Hara Kyuhmei-Maru-Go
Nori Hime Go
Suzu Go Kyushuh Mochimatsu Shinii Go Asshi Kensha
Ori-Hime Go
Benirin of Sanyu Kensha Koteimaru of Omagari Togashi Kogiku of Miyagi Yugaso
Miyohime of Omagari Togashi
Koju of Sanyu Kensha Oshou of Fujikuraso
Beni no Hana of Kumamoto Ishimura Kensha