About usOur dogs Offspring

Kintos Kennel
Dag Rune's første Akita, "Jo-Jofu" flyttet inn i 1982 og ikke langt deretter "invaderte" jeg disse to med min Akita "Kamikaze-Hima" og schäferen "Bischa". Siden kom det en Akita til og en til og en til og ... vel. Så kom det et valpekull til og et til og et til etc. I perioder har det virkelig vært huset fullt med Akita. På det meste hadde vi 8 voksne og 17 valper. Men det har aldri vært noen tvil om at Akitaen var rasen med stort R for oss. Det har vært mye moro og selvfølgelig noen bekymringer under veis. Vi har vel prøvd det meste med hundene våre og utforsket deres mange bruksmuligheter, og hundene har nok prøvd det meste med oss også, for å si det slik...

Dag Rune var med i starten da
Norsk Akita Klubb ble dannet (er du medlem forresten?). I tillegg har vi begge sittet i avlsrådet/sunnhetsutvalget og vært valpehenvisere i
klubben. Sammen med forskjellige oppgaver i andre klubber ble det i det meste laget for oss, og vi følte at vi måtte trappe ned aktivitetene både med hunder og klubber. Akitaflokken har skrumpet inn til 3 tisper.

HUNDEDOMMER
Britt fikk i 2006 oppfylt sin drøm om å bli autorisert FCI hundedommer. Per i dag er hun autorisert for:
Gr. 2: Appenzeller, Berner Sennenhund, Entlebucher, Grosser Schweizer Sennenhund
Gr.5: Akita, Alaskan Malamute, American Akita, Basenji, Canaanhund, Chow Chow, Etnahund, Faraohund, Eurasier, Finsk Lapphund, Grønlandshund, Hokkaido, Ibizan Podenco Rough-haired, Ibizan Podenco Smooth-haired, Islands spets, Japansk Spisshund, Kai, Kishu, Koreansk Jindo, Lapsk Vallhund
, Norsk Buhund, Norsk Elghund Gr
å, Norsk Elghund sort, Norsk Lundehund, Portuguese Podengo-Warren hound Long- and Wirehaired Large, Portuguese Podengo-Warren hound Smooth. and shorthaired Large, Portuguese Podengo-Warren hound Smooth. and shorthaired Mediumsized, Portuguese Podengo-Warren hound Smooth. and shorthaired Small, Samojedhund, Shiba, Shikoku, Siberian Husky, Svensk Lapphund og Thai Ridgeback.

Dag Rune Egge og Britt Nyberg

Dag Rune's first Akita, "Jo-Jofu" moved in in 1982 and, shortly after that, I "invaded" them with my akita "Kamikaze-Hima" and my German Shepherd "Bischa". After them came another Akita, then another, and yet another.. One litter of puppies was born, and another, and still another... At times the house was literarily filled with Akitas (one year we had 8 grown Akitas and 17 puppies). There has never any doubt about the fact that the Akita is THE breed for us. We've had lot's of great times with our dogs, and naturally some minor worries. I suppose we've tried our Akitas out on virtually everything there is to do and explored their different capacities, and  the dogs have inevitably pulled many tricks on us along the road...

Dag Rune participated in the establishing of Norsk Akita Klubb (by the way, are you a member?). We've also been involved with the NAK's "Breed Council",  and the  "Puppy Service". That, along with many different commitments in other dog clubs, led to a point where we felt that we had more than our hands full and that it was time to decrease the kennel and our commitments. The number of dogs has now reduced to 3 bitches.

DOGSHOW JUDGE
Britt had her dream fullfilled in 2006, to become a FCI licenced showjudge. At this point she is authorized to judge the followung breeds.
Gr.2: Appenzeller Cattler Dog, Bernese Mountain Dog, Entlebucher Cattle Dog, Grosser Schweizer Sennenhund.
Gr.5: Akita, Alaskan Malamute, American Akita, Basenji, Canarian Warren Hound,  Cirneco Dell'Etna, Chow Chow, Eurasian, Finnish Lapphund, Greenland dog, Hokkaido, Ibizan Podenco Rough-haired, Ibizan Podenco Smooth-haired, Icelandic sheepdog, Japanese Spitz, Kai, Kishu, Korean Jindo, Lappinkoira
, Norwegian Buhund, Norwegian Elkhound Grey, Norwegian Elkhound black, Norwegian Lundehund, Pharaoh hound, Portuguese Podengo-Warren hound Long- and Wirehaired Large, Portuguese Podengo-Warren hound Smooth. and shorthaired Large, Portuguese Podengo-Warren hound Smooth. and shorthaired Mediumsized, Portuguese Podengo-Warren hound Smooth. and shorthaired Small, Samoyed, Shiba, Shikoku, Siberian Husky, Swedish Lapphund and Thai Ridgeback.


Dag Rune Egge and Britt Nyberg