About usOur dogs Offspring

     


VÅRE HUNDER

OUR
DOGS

     
"KALEN" "DEIJI" "RIKA" The Corgi: "ROCKY"
   
in memorium:
"CHIKI",
hennes mor "Hanna", hennes sønn "TARGO", "hana", som ble 13 år, og "AIBU" som også nesten fylte 13 år
 
"CHIKI" "HANNA" "TARGO"
 
"HANA" "AIBU"