About usOur dogs Offspring


THE AKITA
 

AKITA
COLOUR
GENETICS

THE BRINDLE COLOUR:
PART 1
PART 2
PART 3
PART 4

 

AKITA SEMINAR 2013,
held by Mr. Toshitsugu Watanabe

Del 1, Del 2,
Del 3, Del 4

Part 1, Part 2
Part 3, Part 4


Del 1     Del 2

RASEPRESENTASJON I HUNDESPORT 10/2010

AKITAENS VESEN:

 • Tålmodig og rolig.

 • Selvstendig og litt sta.

 • Hengiven og trofast sin familie.

 • Trenger å være med ”flokken” (familien) sin og skal ikke stå i bur hele dagene atskilt fra sin familie.

 • Har også en del vaktinstinkter og den føler at den bør beskytte ”sin” familie.

 • Akitaen kan virke lat og dorsk til sine tider men han liker å bruke hodet sitt og trenger mental stimuli/trening for at må best om det så bare blir litt dressur, gjøre noen triks, gå turer i skogen (gjerne en ny rute?).

 • Akitaen er flink til å lese menneskets kroppsspråk og mimikk, noe som bl.a. kan utnyttes ved dressur.

 • Trener du lydighet kan det lønne seg å trene en Akita i korte perioder da den ellers kan begynne å kjede seg. Oppfinnsomhet er tingen for å lokke Akitaen til å synes at dressur er like moro som du selv synes! Det hender at Akitaen rett og slett synes at en gressplett er mye viktigere å snuse på enn å komme med en gang på innkalling –han skjønner ikke hvorfor du maser sånn, han er jo på vei, han skal bare sjekke en ting først!

 • ”Slår av bryteren” innendørs.

 • Er en ”stille” hund som sjelden bjeffer. Isteden har den et utbredt språkregister; alt fra det gjespende ”aauorroww”, ”due-kuttring”, ”jodle”, grynting som kan minne litt om knurring men egentlig bare er en kose lyd.

 • Noen Akitaer hilser på folk gjennom å ta tak i armen, samtidig som den ”sleiker” med tungen. Og så kan de ”kjærlighetsklype” med fortennene, og det gjør vondt…

 • Er veldige glade i skikkelig nærkontakt og kan stryke seg som en katt og skyte rygg, eller bare ligge halvveis opp i fanget ditt, hengende som en sekk poteter.

 • Maven er den ideelle plassen for klapp og kos, samtidig som det har en beroligende effekt. Føler den seg trygg legger Akitaen seg på rygg og blotter maven for å få kos, samt viser ”kosetenner” (liten del av hjørnetennene synes da den drar opp munnvikene i et fornøyt smil).

 • Akitaen er leken. Bl.a. så bruker den frambenene som en katt og kan ”fange” deg da du passerer ham, for så å smile (med ekstra skrå øyne, litt lavere ører og et smil i munnvikene) da du ser på ham etter at du har snublet.

 • Akitaens lek med andre hunder låter ganske mye. De ”fanger” ”rumpetakler” og gaper åt hverandre. Lydene de lager ved lek kan noen ganger forandre seg til alvor så det gjelder å høre etter nyansene samt følge med på hundenes kroppsspråk.

 • Den røyter skikkelig to ganger om året, og som regel da man skulle tro at den trengte pelsen som best. På engelske kaller de det for at Akitaen ”is blowing their coat” da røytingen går meget raskt!

 • Noen Akitaer er utbryterkonger! Alt fra å åpne dører til å klatre over høye nettinggjerder.

 • De blir mellom 10-13 år gamle, noen ganger eldre, med godt stell og riktig ernæring så kos deg med vennen din.

 

THE AKITA'S NATURE:

 • Patient and tranquil.

 • Independent and somewhat stubborn.

 • Dedicated and loyal to it’s family.

 • Needs to be with it’s ”pack” (family) and shouldn’t stand in a pen all day separated from it’s family.

 • Also has guarding instincts and feels it is his duty to protect ”his” family.

 • Sometimes the Akita may appear to be lazy and sluggish, but he enjoys using his head and needs mental stimulation/training to be happy, be it just some obedience training, doing some tricks, walking in the forest (preferably a new route?).

 • The Akita is very good at reading the human body language and mimic which can be very useful in obedience training.

 • If you are training obedience it can be worth while to train the Akita in short periods of time or else he may get bored. Inventiveness is the clue to coax the Akita into thinking that obedience training is just as fun as you think it is! It does happen that Akitas just might find that a patch of grass is much more important to explore than coming the same second you call him – he can’t understand what all the fuss is about! After all, he IS on his way, he just has to check something first.

 • ”Turns off the switch” indoors.

 • Is a quiet dog who seldom barks. Instead he “speaks” and has a wide range of noises; from the yawning ”aauorroww”, “pigeon-cooing”, “yodling”, grunting which sounds a bit like growling but really is just an expression of how satisfied he is.

 • Some Akitas greet people by taking hold of their arm and at the same time ”licking” with their tongue. And they can “love nibble” with their front teeth, and that hurts….

 • They very much enjoy close contact and can rub against you like a cat and arch their back, or just lie half-way up in your lap, hanging like a sack of potatoes.

 • The tummy is the ideal place for stroking and patting, as the same time as it has a comforting effect. If the Akita feels secure and safe he bares his stomach whilst lying on the floor wanting to be stroked, showing his “cozy teeth” (parts of his fangs curling up the corners of his mouth in a content smile).

 • The Akita is playful. E.g. he uses his frontlegs like a cat and can ”catch” you while you pass by him, and then smile (with extra slanting eyes, a bit lower set ears and a smile in the corner of his mouth) when you glance back after stumbling.

 • The Akita makes a lot of noises when playing. They “catch”, “tackle” and gape at each other. These noises can sometimes turn into serious sounds so it is important to listen for changes and pay attention to the dog’s body language.

 • He sheds twice a year, loosing all it’s coat, and usually at the time of the year when you would expect him to need his coat the most. In English they say that the Akita is “blowing their coat” which pretty much explains it!

 • Some Akitas are escape artists! They can open doors or climb high fences.

 • They will live at least 10-13 years with proper care, so enjoy your friend for many years to come.